KONTAKT

dział sprzedaży

Andrzej Urban
a.urban@sec-systems.pl
+48 797 026 441

Dominik Warembier
d.warembier@sec-systems.pl
+48 510 895 976

Andrzej Urban
Sales Manager
a.urban@sec-systems.pl
+48 797 026 441

Dominik Warembier
Channel Sales Manager
d.warembier@sec-systems.pl
+48 510 895 976

dział zakupów

Konrad Zielke
Purchasing Manager
k.zielke@sec-systems.pl
+48 668 486 690

purchasing@sec-systems.pl

logistyka

Marcin Rekowski
m.rekowski@sec-systems.pl
+48 668 482 636

Marcin Rekowski
Logistic and Warehouse Coordinator
m.rekowski@sec-systems.pl
+48 668 482 636

produkcja

Izabela Rajewska
i.rajewska@sec-systems.pl
+48 882 744 524

Izabela Rajewska
Production Manager
i.rajewska@sec-systems.pl
+48 882 744 524

Sprzedaż i wsparcie techniczne

Andrzej Urban
a.urban@sec-systems.pl
tel.: +48 608 589 189
Języki: PL | ENG

Andrzej Urban
Sales Manager
a.urban@sec-systems.pl
+48 797 026 441

Dominik Warembier
Channel Sales Manager
d.warembier@sec-systems.pl
+48 510 895 976

Dominik Warembier
d.warembier@sec-systems.pl
tel.: +48 608 052 452
Języki: PL | ENG

Konrad Zielke
Purchasing Manager
k.zielke@sec-systems.pl
+48 668 486 690

purchasing@sec-systems.pl

Kristof Brzoska
k.brzoska@sec-system.pl
tel.: +49 171 20 50 407
Języki: PL | ENG | DE
Rejon działania: Niemcy

Marcin Rekowski
Logistic and Warehouse Coordinator
m.rekowski@sec-systems.pl
+48 668 482 636

dane spółki

SEC SYSTEMS Sp. z o.o.

REGON: 381036913
NIP: 5842775951
KRS: 0000745375

biuro zarządu / produkcja

ul. Gdańska 37
83-200 Starogard Gdański

zadzwoń / napisz do nas

+48 587 316 720

info@sec-systems.pl

zarząd spółki

Krzysztof Brzóska
CEO

Karolina Wierzbińska
CFO

ogólne warunki sprzedaży (OWS)
wersja polska

general terms of sale
wersja angielska

SEC SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000745375. NIP: 5842775951, REGON: 381036913. Kapitał zakładowy: 100 000 zł, wpłacony w całości.